سومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی- انتخاب پژوهشگر برجسته
انتخاب پژوهشگر برتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

انتخاب پژوهشگران جوان برجسته 

لیست پژوهشگران جوان برجسته در سومین همایش ایمونولوژی، آسم و آلرژی: 

1- مقطع دکترای تخصصی: خانم لیلی عاقبتی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشجوی دکترای ایمونولوژی

2- مقطع کارشناسی ارشد: آقای مهرداد اصغری استیار: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک 

3- مقطع پزشکی عمومی: آقای مهرداد فرخی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشجوی پزشکی عمومی 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه سومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی:
http://iciaai.tums.ac.ir/find.php?item=1.87.28.fa
برگشت به اصل مطلب