سومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی- روز اول همایش
روز اول همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱/۲۹ | 

چهارشنبه 27 بهمن 1395

مرکز همایش های تالار امام خمینی

AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEاAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEکارگاه ژن درمانیکارگاه پرستاریAWT IMAGEکارگاه میکرواری در آلرژیکارگاه پلجریسمبخش پرستاریAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه سومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی:
http://iciaai.tums.ac.ir/find.php?item=1.140.77.fa
برگشت به اصل مطلب