سومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی- حامیان مالی
اسپانسرهای همایش ICIAAI

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دبیرخانه سومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی مفتخر است تا با همراهی و حمایت مالی تعدادی از شرکت های دارویی - بهداشتی این گردهمایی علمی را به مطلوبترین حد ممکن برگزار کنند. 

اولین حامی مالی:    شرکت دارویی عبیدی

دومین حامی مالی:  شرکت دارویی Astrazeneca

سومین حامی مالی:   شرکت دارویی Sanofi

چهارمین حامی مالی: شرکت دارویی نوارتیس

نشانی مطلب در وبگاه سومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی:
http://iciaai.tums.ac.ir/find.php?item=1.123.71.fa
برگشت به اصل مطلب