بخش پرستاری : بخش پرستاری

ساختار بخش پرستاری:

دبیر علمی: خانم ثریا نجاتی

دبیر اجرایی: دکتر لیلا صیادی

دانشکده پرستاری و مامائی یکی از قدیمی ترین مراکز تربیت پرستاری کشور می باشد. هسته اولیه این دانشکده در سال 1326 مدرسه عالی پرستاری تاسیس شد و با ساختار فغلی درسال 1365 از تعداد زیادی مدارس پرستاری و مامائی و بهیاری وابسته به وزارت بهداری ، شیر و خورشید سـابق ، دانشگــــاه شهید بهشتی و مجتمع علـــوم پیراپزشکی تشکیل گردیده و نام آن به دانشکده پرستاری  و مامائی تغییر یافــت.از سال 1369 دوره کارشناســـی ارشد پرستاری  مامائی و از سال 1381 دوره دکترا پرستاری با پذیرش 2 دانشجو تشکیل گردیده اسـت . در حــــال حاضر دانشکده درمقطع کارشناسی ارشد پرستــــاری گرایش هــای (داخلی و جراحی کودکـــان ، روانپرستاری ، بهداشت) ، کارشناسی ارشد مامائی و دوره دکترا دانشجو می پذیرد

میهمان اختصاصی بخش پرستاری: خانم Dorothea Grosse Kreul   از بخش ایمونولوژی بالینی و آلرژی بیمارستان Kings' College موسسه NHS 

برنامه اختصاصی بخش پرستاری 

بخش پرستاری موازی با برنامه های تخصصی در سه روز کنگره سخنرانی و پانل تخصصی دارد که برنامه تفصیلی آن در ادامه ارائه خواهد شد. 

شرایط شرکت پرستاران در کنگره:

کلیه گروه های پرستاری اعم از دانشجویان کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکترا،کلیه پرستاران شاغل و غیرشاغل  هزینه ثبت نام برای کلیه پرستاران با 50 درصد تخفیف خواهد بود. 


دفعات مشاهده: 1003 بار   |   دفعات چاپ: 195 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر